KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Popis: Expozice Novověk v Městském muzeu v Čelákovicích.
Expozice Novověk v Městském muzeu v Čelákovicích.
Autor / zdroj: celmuz.cz

Muzeum seznamuje s historií Tvrze či pravěkým osídlením Čelákovicka

ČELÁKOVICE

Městské muzeum v Čelákovicích ukrývá bohaté přírodovědné i archeologické sbírky. Návštěvníci se v něm mohou seznámit s historií Tvrze či pravěkým osídlením Čelákovicka.

Mimo stálých expozic jsou v objektu čelákovické tvrze umístěny ředitelství, přírodovědné a historické oddělení, archeologické oddělení je umístěno na detašovaném pracovišti v Rybářské ulici. 

Přírodovědné oddělení
O rozsáhlé přírodovědné sbírky pečuje přírodovědec doplňující v rámci své odbornosti a výzkumu prováděném v regionu předně botanické sbírky, čítající dnes přes pět tisíc položek. Významný podíl na sbírkách tvoří ornitologické preparáty, dále soubory paleontologie, mineralogie a osteologie. Základní sbírky mimo osteologie jsou uloženy v depozitáři v hlavním objektu muzea, osteologické sbírky v objektu čp. 156 v Rybářské ulici. 

Historické oddělení
Historické sbírky, které daly základ dnešnímu muzeu, představují dnes více než 120 tisíc zaevidovaných položek uložených v depozitářích muzea. Významnou součástí je sbírka textilií, jejíž součástí se stala v roce 1958 sbírka krajek a výšivek, získaná po sběratelce Boženě Koutníkové. Početně je zastoupen i porcelán, sklo, keramika, výtvarné umění, kovové a další předměty a doklady archívní povahy, dokumentující činnost spolků, stran i jednotlivců působících ve městě a okolí. Základní sbírky jsou uloženy v depozitářích v hlavním objektu a v objektu čp. 156 v Rybářské ulici. 

Archeologické oddělení
Toto oddělení je umístěné od roku 1998 v objektu čp. 156 v Rybářské ulici. Mimo odborného pracoviště se v objektu nacházejí laboratoře a archeologické depozitáře se základními sbírkami. Archeologická sbírka, obsahující několik set tisíc nálezů, se řadí mezi nejpočetnější ve Středočeském kraji. V objektu je také přírodovědný depozitář s osteologickým materiálem a historické depozitáře se sbírkami košíkářského řemesla a zemědělskými a většími trojrozměrnými předměty. 

Městské muzeum v Čelákovicích disponuje také čtyřmi stálými expozicemi: Archeologie, Středověk, Novověk a Historie Tvrze. 

Archeologie
Mezi stálými expozicemi upoutává pozornost návštěvníků v jižní části přízemí objektu Tvrze od roku 1982 instalovaná a v roce 2003 částečně upravená expozice „Pravěk Čelákovicka“. 

Středověk
Na expozici prezentující pravěké osídlení Čelákovicka navazuje místnost umístěná ve druhém podlaží přiléhajícího sousedního severního traktu Tvrze. V jejím interiéru, dnes zakrytým trámovým záklopovým stropem a s některými zachovanými architektonickými prvky, je instalována expozice věnovaná předně středověkému osídlení města Čelákovice a okolí. 

Novověk 

Historie Tvrze
Samostatná expozice „Historie  čelákovické Tvrze“, od roku 1982 umístěná v suterénní místnosti jižní části objektu Tvrze, prezentuje výsledky stavebně-historického a archeologického výzkumu provedeného v prostorách celého objektu v letech 1972 – 1981. 

Košíkářství - expozice od roku 2015 uzavřena
V samostatném, nedaleko muzea jižně položeném objektu, v rodném domku čelákovického malíře Čeňka Jandy (1908 - 1970), byla umístěna specializovaná expozice "Čelákovické košíkářství". 

Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu www.celmuz.cz.

Autor / zdroj: -red-

DALŠÍ ČLÁNKY

Zapečená cuketa

Jednoduché zapečené jídlo, které může být skvělou krémovou přílohou plnou chuti, aniž by bylo příliš tučné. Pro lehkou večeři podáváme se salátem.

Navzdory pandemii se bude i letos konat Festival bulharských filmů

Pořadatelé upravili formát a letos můžete festival navštívit z pohodlí a hlavně bezpečí svého domova. Již dvanáctý ročník v řadě proběhne online. Díky

Divadlo Scéna vytváří pro vás a vaše děti pohádky on-line

Divadlo Scéna vytváří pro vás a vaše děti pohádky on-line. Když se nemůžete potkat v divadle, tak se vám divadelníci snaží přiblížit aspoň takto na dá

DNES SE STALO

ZAJÍMAVOSTI14. srpna 1248

začala stavba kolínské katedrály, která bude trvat celých 632 let.

HISTORIE14. srpna 1431

porazila husitská vojska v bitvě u Domažlic pátou křížovou výpravu vedenou markrabím Friedrichem Braniborským a kardinálem Juliánem Cesarinim.

SPORT14. srpna 1936

se odehrál v rámci letních Olympijských her se v Berlíně první basketbalový zápas.

POZVÁNKA OBRAZEM